Staes Skivakanties en uw privacy

Identiteit van de onderneming

Groep S - Staes Skivakanties
Ginderbroek 110-112
2400 Mol
Telefoon: 014 31 99 31
Email:
W: http://www.staesskivakanties.be

Toepassingsgebied

Het privacybeleid van Groep S - Staes Skivakanties is van toepassing op de persoonsgegevens die Groep S - Staes Skivakanties verzamelt en verwerkt.
Groep S - Staes Skivakanties informeert haar klanten steeds op een duidelijke manier waarvoor de persoonsgegevens verzameld worden. Deze privacyverklaring is een transparante samenvatting waarin wordt uitgelegd hoe wij de persoonsgegevens van de klanten gebruiken, verzamelen, beheren, verwerken en delen.

Juridisch kader

Deze privacyverklaring is onderworpen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend onder de Engelse term General Data Protection Regulation (GDPR).

Waarom bewaren we persoonsgegevens?

Groep S - Staes Skivakanties verzamelt persoonsgegevens enkel voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden, bijvoorbeeld wanneer u een reis bij ons boekt, met ons communiceert in het kader van de door Groep S - Staes Skivakanties georganiseerde reizen of u inschrijft voor onze nieuwsbrieven.

We houden bepaalde persoonsgegevens bij, meer bepaald de informatie waarmee wij u kunnen identificeren, de door u geboekte reis correct kunnen uitvoeren en met u kunnen communiceren.

Welke gegevens bewaren we?

Groep S - Staes Skivakanties verbindt zich om enkel die persoonsgegevens op te vragen die noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van haar doeleinden.
Bijgevolg kunnen we de volgende informatie over u verzamelen en verwerken:

  • naam, voornaam, e-mail, telefoon, adres, geboortedatum;
  • informatie over andere passagiers in uw boeking zoals de voornaam, naam en de leeftijd;
  • de communicatie die u met ons uitwisselt (bijvoorbeeld uw e-mails, brieven);
  • het emailadres waarop u nieuwsbrieven wenst te ontvangen. Hierbij kan ook het IP adres van de computer waarop de inschrijving gebeurde bewaard worden.
  • uw berichten op sociale media gericht op Groep S - Staes Skivakanties;
  • uw feedback;

Veilige verwerking van uw gegevens.

Wij verbinden ons ertoe de passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen gegevensdiefstal, ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt via onze website wordt deze informatie veilig over het internet verzonden met behulp van versleutelde communicatie.

Uw gegevens delen met derden

Zoals beschreven in dit privacybeleid kunnen we, in de gevallen waar het noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten, uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden. Wanneer Groep S - Staes Skivakanties uw persoonsgegevens bekend maakt aan derden, eisen wij van deze derden dat ook deze uw gegevens behandelen in overeenstemming met de GDPR richtlijn.

Recht op inzage van de eigen persoonsgegevens, recht op correctie en het recht om vergeten te worden

U heeft het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die we over u bewaren. U heeft ook het recht tot inzage van de boekingsinformatie met betrekking tot de reizen die u bij Groep S - Staes Skivakanties geboekt hebt.

Op vraag van de klant kunnen bepaalde data verbeterd worden. Als de informatie die we over u hebben niet correct is, gelieve deze dan zo snel mogelijk te laten aanpassen. Dit kan door contact op te nemen met Groep S - Staes Skivakanties.

Op vraag van de klant kunnen bepaalde data verwijderd worden, maar steeds rekening houdend met de bewaartermijnen en de noodzakelijkheid van de gegevens voor de uitvoering van de geboekte reizen. Bijgevolg zullen de persoonsgegevens, op verzoek van de klant, zo snel mogelijk worden gewist op voorwaarde dat er geen wettelijke redenen zijn om deze bij te houden.

Meldplicht bij datalekken

Groep S - Staes Skivakanties verbindt zich om in het geval van een datalek waarbij er een risico aanwezig is voor de schending van de rechten en vrijheden van de individuen, dit zo snel mogelijk te melden aan de toezichthoudende autoriteit en dit uiterlijk binnen 72 uur na de eerste kennisname van de overtreding.

Wanneer het datalek een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden meldt Groep S - Staes Skivakanties de inbreuk onverwijld aan de klant.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Groep S - Staes Skivakanties bewaart uw persoonsgegevens voor een termijn van zeven jaar. Aan het einde van de bewaarperiode of op een geldig verzoek van de betrokkene worden de persoonsgegevens gewist, tenzij er wettelijke redenen zijn om de persoonsgegevens voor een langere termijn te bewaren.

Marketingcommunicatie

Op verschillende pagina's van de Groep S - Staes Skivakanties website kunt u kiezen voor het al dan niet ontvangen van folders en/of nieuwsbrieven. We zullen enkel de klanten informatie sturen die een vrijwillige en uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven en/of folders.

De nieuwsbrieven bevatten informatie over de door Groep S - Staes Skivakanties georganiseerde reizen en/of speciale aanbiedingen. U kunt er ook voor kiezen om op elk moment af te zien van het ontvangen van deze communicatie door contact op te nemen met Groep S - Staes Skivakanties. Onze nieuwsbrieven bevatten ook steeds een link om op geautomatiseerde wijze uw adres uit onze mailinglijst te verwijderen.

 

 

 

Contact Info

Staes Skivakanties

Ginderbroek 110-112
2400 Mol
014 31 99 31
Jo: 472 65 39 34
Tie: 0475 79 07 01
Jens: 0499 20 33 59

Contacteer ons

Openingsuren

Tijdens de zomerperiode zijn we bereikbaar op:

Maandag   09:30 tot 12:00 - Telefonisch
Dinsdag   09:30 tot 12:00 - Telefonisch
Woensdag   09:30 tot 12:00 - Telefonisch
Donderdag   09:30 tot 12:00 - Telefonisch
Vrijdag   09:30 tot 12:00 - Telefonisch
Zaterdag   Gesloten
Zondag   Gesloten

 Het kantoor is gesloten op feestdagen.

Hoewel Staes Skivakanties deze website met de grootste zorg beheert, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten in prijzen en info. De informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn en is niet bindend, tenzij deze expliciet door Staes Skivakanties bevestigd werd.

Onze Privacy Policy - Onze Cookie Policy - Reisvoorwaarden